Sat20220625


راس الرمح

باسم الكربلائي

راس الرمح باسم الكربلائي
باسم الكربلائي
لطميات
إجعل هذا الفيدیو في موقعك
128 × 72
240 × 135
480 × 270
640 × 360
عرف
:طول
px
:عرض
px
راس الرمح - باسم الكربلائي
تاريخ الاضافة
2012-03-01
المشاهدة
7128
المدة
00:05:21
عدد التحميلات
848

نص هذا المقطع

قصيدة : كـل  مـنـحـر  الـشـايـلـه

الشاعر : الحاج أحمد العبادي

الرادود : الحاج ملا باسم الكربلائی

كـل  مـنـحـر  الـشـايـلـه .. چم لـوعة وشچم جرح
أشـتـعـرض  لـهـل عـايـلـه .. جـاوب يـراس الرمح
يــراس  أصــد يــراس .. لـبـن أمـي لـو عـبـاس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
ويـلـي  أمـن أصد ويا الدرب .. ونار القلب تتلاهب أبحسراتي
يـتـحـدى  صـبري كل صعب .. تطلع غصب ماتندف آهاتي
أنــظــر وچم راس .. يــلــوح لــعــيــونـي
وأنــدب الــعــبــاس .. كــافــل أضـعـونـي
وعـالـخـد               تـصـب               دمـعـاتـي
بـيـن أخـوتـي أمـدلـلـه .. مـهـيـوبـه عفت الوطن
لأنــي سـبـيـه أبـفـلـه .. ويـلاه يـغـدر الـزمـن
وأسـمـع شـتـم أرجـاس .. لـبـن أمـي لـو عـبـاس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
رد  يـرمـح وأذكـر أمس ضي الشمس .. وحسين أخويه أقبالي
لـو  قـلـتـك  عودك مايحن من ألتمس .. وأشرح هضم دلالي
دم نــحــر عــبــاس .. مــن خــضـب راسـه
لابــد  الــنــومــاس .. حــرك أحــســاسـه
وأدري               ابــنــحــر              كـفـالـي
بـراس الأخـو الـحـامـلـه .. بـغـيـرة وجـبل من وفى
وظـعـن  الـبـدر كـافـلـه .. حـي وأبـد مـاغـفـى
يـلـوق لـمـن الـنـومـاس .. لـبـن أمـي لـو عـباس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
غـر  يـرمـح بـالمظلمة .. أبهالمحكمة .. ندري الذنب مو ذنبك
دم  الـسـفك أشرف دمى .. أرض وسمى .. وبهالنحور أمخضبك
أحــفــظ  الـشـالـه .. وأشـهـد أعـلـى الـصـار
وســولــف أهــوالـه .. لـلـنـبـي الـمـخـتـار
وأنـقـل                  مـصـايـب                  دربـك
أروي  الـقـصـص كـامـلـة .. وأعـرضـهـا يوم الحشر
سـولـف لـعـقـد الـولـة .. وجـدامـة شـنـهو العذر
وشـتـعـتـذر  هـالـنـاس .. لـبـن أمـي لـو عـباس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
جـاوب  يـروح  النايبة .. وشتجاوبة .. الينظر خضاب أبراسك
مـن يـانـحر طبعه الابة .. ومن خضبة .. وأعرف ذنب حراسك
تــدري نــحــر حــسـيـن .. يـنـفـس شـمـة
وتــدري  بــالــكــونــيـن .. مـنـزلـت أمـة
ومــنــهــن      أخــذ     مــقــيــاســك
نـحـرة الـنـبـي الـقـبـلـة .. شـتـريـد أعدد شرف
راسـه  الـذكـر رتـلـة .. وأشـفـافـة تـقـرى الكهف
دوم  الـشـرف يـنـقـاس .. لـبـن أمـي لـو عـبـاس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
صـد  يـرمح جمر الغضى .. من تعرضى .. ابدرب اليسر جدامي
وأنـشدني  عن ليل المضى .. شلون أنقضى .. وأنشدني عن أيتامي
أبــلازلــم ضــلــت .. تــحــرس الـصـيـوان
وبــالــخــيــم نـهـبـت .. يـالـرمـح نـيـران
بــس          الــحــرم         بــخــيــامــي
أشـروانـي طـف كـربـلـه .. مـاظـل لادمـع لاصـبر
ويـا  مـوقـف أتـحـمـلـه .. وشـوف الـرزيـا أشكثر
أمـن  أنـظـر طـفـل يـنـداس .. لـبـن أمـي لو عباس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح
******
شحچي  وشسولف يارمح .. عن ياجرح .. عن ياهضم بيش أبديه
صـعدت  شموسك يارمح .. ويا الصبح .. كلهن قطع من چبدي
مــن تــصــد عــيــنـي .. الـروؤس ولـيـانـي
والله تــاذيــنــي .. لـــوعـــة أحـــزانــي
غـيـر      الــدمــع     أنــا     مــاعــنــدي
بـس  دمـعـتـي الـهـامـلـة .. تـلـهـب جمر عالوجن
حـسـراتـي مـتـواصـلـة .. بـيـهـا الـقـلب منتحن
وشـيـحـمـل الأحـسـاس .. لـبـن أمـي لـو عـباس
جـــاوب            يـــراس           الـــرمـــح

المرسل: الأحد, 30 أيار 2021