Mon20210308


المن هل شمع والمن الحنة

حمزة الصغیر الکربلائي

عدد التحميلات
1250
كود المدونة او الموقع
لإضافة مقطع المن هل شمع والمن الحنة بصوت حمزة الصغیر الکربلائي في موقعك او مدونتك انسخ الكد التالي :
30 × 300
30 × 450
30 × 600
30 × 1000
عرف
:طول
px
:عرض
px
المن هل شمع والمن الحنة - حمزة الصغیر الکربلائي
تاريخ الاضافة
2011-06-09 10:32:37
عدد الاستماعات
300
المدة
00:21:09
عدد التحميلات
1250
نص هذا المقطع

قصيدة : الـمن  هالشمع والمن الحنه

للشاعر : المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي

الرادود : المرحوم الحاج ملا حمزة الصغیر الکربلائي

الـمن  هالشمع والمن الحنه....جاسم من دمه نحره تحنه
آنـه والـعـرس ويـن.... بـأرض الـغـاضـريه
******
طـالـعـت  صـحـف  الـنوايب بالنوايب گلبتها
وفـتـّشـت روحـي الـمـصايب والمصايب لوّعتها
مـثـل  كـسـرة  گلـب رمـله بالأرامل ماشفتها
بـفگد الـحـسـن مترمله.... ثگله وحزينه و معوله
وشـلـون  شـوفـه  بكربله....ويه جاسم شاهدتها
نــوبــه تــنـسـل جـعـوده وتـشـمـه
ونــوبــه  يـكـون تـتـخـضـب بـدمـه
وتـهـل دمـعـة الـعـيـن.... بـأرض الغاضريه
******
هـاك إخـذ يـالـمحب مني خبر عن جاسم يفجعك
ومـثـل حـنـية ضلع رمله يكون تحني عليه ضلعك
ومـثـل  دمـعـة حزن زينب تصب للعريس دمعك
جـسـام من شاف إخوته ..... للحرب لبست لامته
لـوچنت شايف حالته.... مثل وضعه إندهش وضعك
ورمــلـه  تـصـيـح لـبـنـي تـعگبـونـه
لــيـش  ويـه إخـوتـه مـاتـسـلـحـونـه
ويـنـزل لـلـمـيـاديـن..... بـأرض الغاضريه
******
چنـي بـجـاسـم وشـوفـه منفجع مندهش نوعه
ومـثـل حـنـي الگوس ظهره منحني وتهمل دموعه
يـحـن وتـنـابـي حـنـيـنه ونته وحنة ضلوعه
جـاعـد  بـكاسر  خيمته.... لن رمله صدت شافته
إسـم  الله عـلـيك نادته.... ليش گلبك كثر روعه
نــاداهــا دصــديــعـلـى الـهـواشـم
كــلــهـا مـحـزمـه ابّـيـض الـصـوارم
وانـه  هـالـتـشـوفـيـن.....بـأرض الغاضريه
******
چنـي  بـمـخـيـم حـسين وانظر شبول الهواشم
هـذا  الـمـغـطـرس بـدرعه وذاك المجرد الصارم
ومـاشـفـت  مـهظوم بيهم بس يتيم الحسن جاسم
مـكـسـور  گلـبه وخاطره.... يدير العمامه نازره
يـصـرخ  بـصـرخة  قسوره... يالعلي والله يهاشم
يــتـمـنـي الـحـسـن وأهـلـي رعـونـي
وبــدرع الــشــهــاده مــا چسـونـي
ورايـد  نـصـرة الـديـن.... بـأرض الـغاضريه
******
وطـلـعـت زيـنـب تنادي حسين يا مهجة الزهره
إدرك إبـن الـحـسن جاسم ضاگ من الصبر صدره
جـاعـد بـكـاسـر الـخيمه أعزل ومسلح بصبره
وحـامـل  وصـيـة والده.... ويريد سيف بساعده
وخل يشفي گلبه من العده.... وللحسن خل يحيي أمره
وصـاح  حـسـيـن يـا بـهـجـة دلـيـلـي
جــاســم  ونــتـك هـدمـت حـيـلـي
وافـجـعـت الـخـواتـيـن.... بأرض الغاضريه
******
تـشـابگ  حـسـيـن ويتيم الحسن وتغيرت الحاله
وانـغـشـه  عـلـيهم  وصار النوح ببيوت الرساله
وانـتـبـه جـاسـم وعـمـه حزّمه بسيف العداله
جـاسـم تـشعشع وانتشع.... وتدرع بدرع الورع
وبچفـه الـمـهـنـد لمع..... وصار بالسيف ابتهاله
رمــلـه  هـلـهـلـت والـدمـع مـنـهـل
وجــاســم صــاح مـن شـد وتـخـيـل
عـونچ  يـالـتـحـشـمـين....  بأرض الغاضريه
******
سـدر الـخـيـل ونـحـرهـا بـالفراسه الحيدريه
رمـلـه  تـتـنـطـر  ولـدهـا وعينها لجيّته ربيه
سـاعـه  لـن شـافـت ولـدهـا نايم بحجر المنيه
صـاحت بگلب المنصدع .... عالغبره جاسم منصرع
طـفـوا الـشمع طفوا الشمع..... عرس المبارك عليّه
جــســام إنـطـفـت شـمـعـة شـبـابـه
وظــلــت بــالگلـب جـمـرة مـصـابـه
وفـاز بـنـصـرة حـسـيـن.... بأرض الغاضريه

المرسل: الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020
محمد 2012-11-22 10:18:45
thank you