Sat20220702


لوبيدي يحسين جنت اذل يمك

حمزة الصغیر الکربلائي

عدد التحميلات
1316
كود المدونة او الموقع
لإضافة مقطع لوبيدي يحسين جنت اذل يمك بصوت حمزة الصغیر الکربلائي في موقعك او مدونتك انسخ الكد التالي :
30 × 300
30 × 450
30 × 600
30 × 1000
عرف
:طول
px
:عرض
px
کن اول من یعلق عن هذا المقطع الصوتی
لوبيدي يحسين جنت اذل يمك - حمزة الصغیر الکربلائي
تاريخ الاضافة
2011-06-09 10:32:36
عدد الاستماعات
163
المدة
00:25:14
عدد التحميلات
1316
نص هذا المقطع

الشاعر : الشيخ عبد علي الخاجي الكربلائي


لوبيدي يحسين چنت أظل يمك... واتوسد وياك واسبح بدمك
يـابـن  أمـي يـالـحـال الأجـل بـيـنـك وبـيني
بـصـوت الـمـصـيـبـه.... تـنـادي الـغـريـبه
******
يـالچنـت عـايـش بگربـي ويـالچنـت عايشه بگربك
هـاك إخـذ يـحـسـيـن گلـبي خويه يالمصيوب گلبك
هـاك إخـذ يـحـسـيـن عيني يابن ابويه وشوف دربك
گوم إنـهـض إنـظـر حـالـتي... ياضوه عيوني وسلوتي
يـابـن  أمـي  حـرگوا خـيمتي... من الخطر فريت يمك
خــويـه  إگعـد  وشـوف .....حـال الـفـواطـم
مــتـحـيـره تـصـيـح ......ويـن الـهـواشـم
مـتـصـل ونـهـا بـونـتـي.... دسـمـع ونـيـني
بــصـوت الـمـصـيـبـه تـنـادي الـغـريـبـه
******
مـن  مـشـيـت اودعـتـنـي ومـن بعد دمع الموادع
ظـلـت عـيـونـي على دربك وچنت أظن يحسين ترجع
وسـاعـه لـن مـهـرك يـخـويـه يصهل وگلبي تگطع
فـريـت إلـه بـالـعـاطـفه.... وروحي لصبرها موالفه
وبـهـالـهـمـوم مـكـلـفـه.... وسباح دلالي تگطع
هــاك إخـذ گلـبـي .....وانـطـيـنـي گلـبـك
وانــه ابگه بــعــداك.... يــرعــانـي ربـك
ويـاريـت  يـابـن أمـي الـحـجـر.... صكني بجبيني
بــصـوت الـمـصـيـبـه تـنـادي الـغـريـبـه
******
فـر دلـيـلـي عـلـى الـمـعاره والجدم يسبگ خيالي
وگبـل گلـبـي الـروح فـرت هـايـمـه تدور الوالي
وسـمـعـت صـوت الـمـصـيبه من النحر يصرخ تعالي
شـوفـي يـزيـنـب حـالتي.... راسي إنفصل عن جثتي
وتـكـفـلـي  إنـتـي بعيلتي..... وصارعي جور الليالي
خــل  دهــري وعـداي ... وجـور الـلـيـالـي
ومــن عگب عــيــنـاي.... بـاري اطـفـالـي
أصـبـر يـخـويـه والـصـبـر.... حـسـبي ومعيني
بــصـوت الـمـصـيـبـه تـنـادي الـغـريـبـه
******
تـكـفـلـت يـحـسـيـن مـنـك والمصيبه تكفلتني
صـوبـك سـهـم الـمـنـيـه والـشـمـاته صوبتني
ريـت  تـنـظـر يـابـن ابـويـه لـلمصيبه الدوهنتني
وتـشـوف  بـعـيـون  الأثـر... مالومه من جور الدهر
مـابـيـن عـدوان وخـطـر... والـمـصـايب المتني
مـن طـحـت يـحـسـيـن.... سـلـبـنـي دهري
وبـس دمـع عـيـنـاي.... مـن عـيـنـي يـجري
يـابـن أمـي اتـسـتـر دمـي... بچفـوف إديـنـي
بــصـوت الـمـصـيـبـه تـنـادي الـغـريـبـه
******
بـعـيـنـي أبـاريـلـك عـيالك يابن أبويه وعنها ادافع
بـيـن فگدك والـمـصـيـبـه يـا عـزيز الروح انازغ
بـالـصـبـر  طـفـيـت الـبـلگلـب مـو بالمدامع
وسـلـيـت حـزنـي بـدمعتي..... وداويت علتي بغربتي
واسـرار سـبـيـي بـمـهـجتني.... وبهضيمتهن اطالع
صــوبــك يـحـسـيـن ....سـهـم الـمـنـيـه
ومــاظــل ولــي ويــاي.... بـالـغـاضـريـه
سـهـم الـشـمـاتـه بـالگلـب....... هـيج حنيني
بـصـوت الـمـصـيـبـه.... تـنـادي الـغـريـبه
******
راح ارد يـحـسـيـن عـنـك لـلـشـماته بدمع عيني
مـسـيـت  مـن بـعـدك غـريـبه بلا خدر ومسلبيني
بـالـيـمـيـن  الـزم دلـيـلـي وباليسار أستر جبيني
مـابـيـن عـيـلـه مـسـلبه..... واطفال تبچي معذبه
وبـيـن الـخـيـام الـلاهـبـه.... زاد يابن أمي ونيني
مــاظــلـت  خـيـام....  مـن عگب عـيـنـك
حــرگوهــا يـحـسـيـن.. وفـرت بـنـيـنـك
حـاربـت  صـبـري وبـالـصـبـر.... ثـابت يقيني
بـصـوت الـمـصـيـبـه .... تـنـادي الـغـريـبه
******
نـام وتـهـنـى بـمـنـامـك وانـه الـعـيال إكفلتها
وانـه بچفـوف الـمـصـيـبـه بـالـمـحـامل ركبتها
بـالـعـمـى  يـاريـت عـيـني وريت جثتك ما شفتها
بـجـمـر الـمـصـيبه ترعرعت... چم نايمه بالطف شفت
چم  نـار آنـه شـاهـدت..... دمـعـة عـيوني طفتها
مــن  دمــعـي  ارويـك... وأخـضـب بـدمـك
واتــسـلـى يـحـسـيـن.... مـن احـن يـمـك
وعـلـى الـيـتـامـه الـسـاهـره.... خل تظل عيني
بـصـوت الـمـصـيـبـه..... تـنـادي الـغـريـبه

المرسل: الأحد, 19 كانون1/ديسمبر 2021